Elavo

Dezinfekcijas līdzeklis

Elavo

Dezinfekcijas līdzeklis

Tilpums:10 L
EAN:4751025760405
Inventarizācijas numurs:LV15042020/3098

Alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis ātrai virsmu, instrumentu un telpu dezinfekcijai. Neprofesionālai un profesionālai lietošanai sadzīvē, veselības aprūpē un citur.

1. pamatgrupas 2. veida biocīda produkts: dezinfekcijas līdzeklis, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem.

Iedarbība:

Biocīds ar plaša spektra antibakteriālu, pretsēnīšu un pretvīrusu iedarbību.

Lietošanas pamācība:

Pirms paredzēto virsmu dezinfekcijas, nepieciešams mehāniski notīrīt no tās visas redzamās organiskās vielas un tikai tad var pielietot līdzekli.

Uzsmidzināt un pilnībā noklāt apstrādājamo virsmu ar līdzekli. Līdzeklis iedarbojas 30 sekunžu laikā, bet sagaidiet, kamēr virsma izžūst pilnībā! Nelietojiet līdzekli atklātas uguns un elektrisko ierīču tuvumā!

Saturs:

Aktīvā viela - etanols (70%), citas sastāvdaļas - destilēts ūdens (28,5%), aromatizators (1,5%).

Brīdinājumi:

  • H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki!
  • P102: Sargāt no bērniem!
  • P210: Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums / dzirksteles / atklāta uguns / karstas virsmas! Nesmēķēt!
  • P501: Atbrīvoties no satura / tvertnes atbilstošā atkritumu vietā saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem!