Elavo M

Roku dezinfekcijas līdzeklis

Elavo M

Roku dezinfekcijas līdzeklis

Tilpums:500 mL
EAN:4751025760429
Inventarizācijas numurs:LV30042020/3548

Roku dezinfekcijas līdzeklis „Elavo M” ar ādu mīkstinošu un saudzējošu efektu.

Šķidrais dezinfekcijas līdzeklis uz etanola bāzes. Gatavs lietošanai.

1. pamatgrupas 1. veida biocīda produkts ar antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību: cilvēku higiēnai paredzētie biocīds, kuru lieto uz cilvēka ķermeņa ādas. Patērētāju un profesionālai lietošanai sadzīvē, medicīnā, veselības aprūpē un citur. Produkta sastāvā ir glicerīns, kas nodrošina roku ādas mīkstināšanu un mitrināšanu. Glabāt istabas temperatūrā, noslēgtā oriģināliepakojumā, bērniem nepieejamā vietā.

Lietošanas pamācība:

Roku dezinfekcijai, atbilstoši EN 1500, uzklāt līdzekli 1-2 reizes uz plaukstām, plaukstu virspuses locītavām un apakšdelmiem. Vispirms ieberzēt pirkstu galus, pēc tam vienmērīgi ieberzēt pa visu roku virsmu, līdz āda ir nožuvusi. Pēc apstrādes rokas nav jāmazgā. Lietošanas biežums: pēc vajadzības. Vienreizējais lietošanas daudzums: 5-10 g. Saskarē ar acīm: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Saturs:

Aktīvā viela – etanols (70%), citas vielas – glicerīns, karbomērs, aromatizatori.

Brīdinājumi:

  • H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki!
  • P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
  • P102: Sargāt no bērniem!
  • P103: Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
  • P210: Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums / dzirksteles / atklāta uguns / karstas virsmas! Nesmēķēt!
  • P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes atbilstošā atkritumu vietā saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem!