Kalium

Zaļās ziepes

Kalium

Zaļās ziepes

Tilpums:500 mL
EAN:4751025760368

Šķidrās kālija ziepes. Lieto dārzā, piemājas dārziņā un dekoratīvo augu kopšanai. Der arī dažādu virsmu tīrīšanai. Ieteicams izmantot augļu koku, krūmu, siltumnīcās un laukā audzējamo sakņu, dekoratīvo un istabas augu kopšanai.

Lietošanas pamācība:

Ar kālija ziepju šķīdumu augus ieteicams apsmidzināt 2-4 reizes ik pēc 8-10 dienām. Pēc pēdējās apsmidzināšanas līdz ogu un augļu novākšanai jāpaiet 5 dienām. Ieteicams apsmidzināt augus ar vidēja lieluma pilieniem no 30 cm attāluma no augšas līdz apakšai tā, lai pilnībā samirktu kāti un lapu virsējā un apakšējā virsma. Apsmidzināšana jāveic bezvēja rītos un vakaros, kad temperatūra nav augstāka par +20°C, vai mākoņainās dienās. Nav ieteicams apmidzināt augļus un ogas. Augļus un ogas pirms lietošanas jānomazgā.

Tīrīšanai: uz tīrāmās virsmas izsmidzina ziepju šķīdumu un pēc 1-3 minūtēm paberzē notraipītās vietās (ar birsti, salveti, u.c.). Pēc tam virsmu nomazgā ar ūdeni. Ja virsma ir ļoti netīra, tīrīšanu atkārto vēlreiz.

Saturs:

<5 % ziepes, konservants (Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Brīdinājumi:

  • H271: Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs.
  • H302: Kaitīgs, ja norij.
  • P102: Sargāt no bērniem.
  • P261: Izvairīties ieelpot putekļus.
  • P262: Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
  • P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
  • P305+P351: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.