Kreto

Augļu koku balsināšanas līdzeklis

Kreto

Augļu koku balsināšanas līdzeklis

Svars:4 kg
EAN:4751025760382

Balsināšanas līdzeklis ir paredzēts augļu koku mizas aizsardzībai pret saules apdegumiem pavasara periodā. Produkts aizsargā koka stumbru pret sūnu un ķērpju koloniju veidošanos, aizsargā no sala bojājumiem, dezinficē stumbrus. Produktu var lietot arī gaisa temperatūras pazemināšanai stikla siltumnīcās, balsinot stiklu no iekšpuses. Produkts ir viegli uzklājams ar otu vai pulverizatoru, neveido burbuļus, noturīgs pret atmosfēras nokrišņiem.

Darba rīku tīrīšana: Mazgāt ar ūdeni, uzreiz pēc darbu beigšanas.

Patēriņš: 6–8m²/kg

Uzglabāšanas laiks: Neatvērtā ražotāja iepakojumā 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Lietošanas pamācība:

Produktu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt, uzklāt sausam un no atlupušās mizas attīrītam stumbram. Var uznest pie gaisa temperatūras ne zemākas par +4C°. Labākais apstrādes laiks ir ziemas periods, kad to ļauj atmosfēras temperatūra.

Saturs:

Īpaši balts un smalki malts krīts, polimēru dispersija, ūdens, sabiezinātājs.

Brīdinājumi:

  • Nesasaldēt!
  • P102: Sargāt no bērniem!
  • P262: Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.