Sterno

Špaktele

Sterno

Špaktele

Svars:3 kg
EAN:4751025760498

Špaktele izteikti baltā krāsā, visām virsmām, sausām telpām. Viegli klājas, viegli slīpējas un neput. Gatava lietošanai.

Lietošanas pamācība:

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Minerālas, smilšainas un drūpošas virsmas pirms špaktelēšanas jāgruntē ar SIA “LexAtomic” grunti “Ultra Tiefengrund”. Pēc špakteles nožūšanas virsmu slīpē ar smilšpapīru (120-200). Ja nepieciešams, špakteli uzklāj vairākās kārtās. Darbus var veikt, ja gaisa temperatūra ir augstāka par +10°C un gaisa mitrums nav lielāks par 80%. Slīpēšanas procesā putekļi neceļas gaisā, bet birst zemē.

Brīdinājumi:

  • P102: Sargāt no bērniem!
  • P262: Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.