Ultra 7

Baltā matēta, mitrumizturīga krāsa iekšdarbiem

Ultra 7

Baltā matēta, mitrumizturīga krāsa iekšdarbiem

Tilpums:2,7 L
EAN:4751025760122

Gludām, izturīgām virsmām un struktūru izceļošiem krāsojumiem iekšdarbos. krāsa ir ļoti izturīga un mazgājama. Piemērota arī struktūrtapešu krāsošanai, jo izceļ to struktūru.

Lietošanas pamācība:

Pirms krāsošanas virsmu apstrādāt ar LexAtomic "Ultra Tiefengrund". Krāsa nesatur šķīdinātājus, ir tvaiku caurlaidīga viegli uzklājama, tonējama A bāze.

Patēriņš: 8-10 m² vienā kārtā, atkarībā no virsmas.

Brīdinājumi:

  • P102: Sargāt no bērniem!
  • P501: Atbrīvoties no satura / tvertnes atbilstošā atkritumu vietā saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem!