Ultra Tiefengrund

Dziļuma gruntis

Ultra Tiefengrund

Dziļuma gruntis

Tilpums:20 L
EAN:4751025760344

 • Smilšainu, krītainu un drūpošu virsmu sasaistei.
 • Dziļi sasaista un nostiprina pamatni.
 • Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju.
 • Balta – pēc nožūšanas caurspīdīga un matēta.
 • Ūdens tvaiku caurlaidīga.
 • Noturīga pret atmosfēras iedarbību.
 • Ar minimālu aromātu.
 • Gatava lietošanai.

Lietošanas pamācība:

Paredzēta grīdu, sienu, griestu pirmapstrādei telpās un ārā. ULTRA tīfgrunts pretdarbojas virsmu plaisāšanai un rada pretputekļu efektu, labi aizpilda spraugas un plaisas, nostiprina drūpošās virsmas. Uz virsmām, kas apstrādātas ar ULTRA tīfgrunti, var klāt visu veidu apdares materiālus. Žūšanas laiks 1.5-2.5h pie temperatūras +20 C.

Patēriņš : 80-200g/m2, atkarībā no gruntējamās virsmas.

Brīdinājumi:

 • P102: Sargāt no bērniem!
 • P262: Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
 • Nesasaldēt!