Vernux Premium

Laka grīdai

Vernux Premium

Laka grīdai

Tilpums:1 L
EAN:4751025760511

Laka grīdai, nodiluma un ūdens izturīga. Āra darbiem un iekšdarbiem. Pusmatēta. Var lietot terasēm, klājiem, durvīm, parketam, dēļu un betona grīdām un citām koka un betona konstrukcijām, kas ir pakļautas ūdens iedarbībai un abrazīvām slodzēm.

Iedarbība:

Āra darbiem un iekšdarbiem. Pusmatēta. Var lietot terasēm, klājiem, durvīm, parketam, dēļu un betona grīdām un citām koka un betona konstrukcijām, kas ir pakļautas ūdens iedarbībai un abrazīvām slodzēm. Var lakot keramiskās un akmens flīzes, laku atšķaidot ar vaitspirtu 1:1.

Lietošanas pamācība:

Lakojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (koka virsmām mitrums ≤ 20%, betona virsmām - ≤ 2%). Iepriekš lakotas virsmas noslīpēt līdz pamatnes materiālam un notīrīt slīpēšanas putekļus. Eļļainas vietas attaukot.

Pirmās kārtas uznešanai laku atšķaidīt ar vaitspirtu, pievienojot atšķaidītāju līdz 10% no lakas daudzuma. Laku virsmai uznest ar otu vai lakas aplikatoru. Laku uznest 2 kārtās, pilnīgi nožāvējot iepriekšējo slāni. Lakošanas un žūšanas laikā lakojamo virsmu aizsargāt no atmosfēras nokrišņiem un putekļiem.

Instrumentus mazgāt ar vaitspirtu uzreiz pēc darba veikšanas.

Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - 24 stundas.

Patēriņš: 9 – 12 m²/L, klājot vienā kārtā.

Brīdinājumi:

  • Satur vaitspirtu.
  • H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki!
  • H336: Var izraisīt miegainību un reiboņus.
  • P102: Sargāt no bērniem.
  • P210: Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums / dzirksteles / atklāta uguns / karstas virsmas! Nesmēķēt!
  • P280: Izmantot aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus / sejas aizsargus.